Welkom

Voor veel mensen, met name niet-Vrijmetselaars, lijkt de Vrijmetselarij één organisatie. Dit is verre van waar. In feite zijn er aardig wat organisaties die zich als “Vrijmetselarij” beschrijven. Deze verschillende organisaties werken niet noodzakelijk samen. Sterker nog, de relatie tussen verschillende soorten Vrijmetselarij is soms niet al te best. Gelukkig is dit in toenemende mate steeds minder het geval.

Bovendien is het ook niet zo dat Vrijmetselarij een mannen-aangelegenheid is. Al zo’n 125 jaar zijn er organisaties waar ook vrouwen lid van kunnen worden. Dat is dus niet bepaald een recent fenomeen.

Deze website is bedoeld om je wat bij te brengen over gemengde Vrijmetselarij, Vrijmetselarij voor vrouwen en de Weefsters en dat in Nederland en Nederlandstalig België. Je vindt wat geschiedenis over de gemengde Vrijmetselarij in Nederland en België. Je kunt zien welke organisaties werkzaam zijn in deze landen. Via een kaart kun je opzoeken of er een loge werkzaam is bij jou in de buurt. Je kunt ook iets lezen over de verschillen tussen de bedoelde soorten Vrijmetselarij en de meer bekende mannen-Vrijmetselarij.

Je zult zien dat er allerlei verschillen zijn tussen de diverse organisaties. Soms zijn die verschillen organisatorisch (internationaal georganisserd versus landelijk), soms ook inhoudelijk (er kunnen wel of geen mannen lid worden). Er zijn ook verschillen binnen organisaties. Zo kan de ene loge met een ander Rituaal werken dan een andere binnen dezelfde obediëntie.

Hoewel je, zeker in Nederland, veel informatie kunt vinden op het internet, is de wereld van de Vrijmetselarij in eerste instantie redelijk ondoorgrondelijk. En hoewel, ook weer zeker in Nederland, organisaties en loges vaak goede informatie op hun websites hebben staan, valt het ook weer niet altijd mee om de informatie te vinden die je zoekt.

Deze website is een poging om de informatie die beschikbaar is te verzamelen en op een overzichtelijke manier te presenteren. Ook is het de bedoeling om informatie te geven op basis waarvan mensen die zich oriënteren om Vrijmetselaar te worden kunnen bepalen of bijvoorbeeld de gemengde Vrijmetselarij een optie is afgezet tegen mannen-Vrijmetselarij. Er valt namelijk meer te kiezen dan je zou denken.

Natuurlijk is het ook de bedoeling dat deze website informatief is voor jonge en doorgewinterde gemengde en vrouwen Vrijmetselaren en Weefsters en zeker ook voor mannen-Vrijmetselaren die niet zo goed weten wat ‘die andere Vrijmetselarij’ nu precies is.

Kijk rustig rond. Mocht je vragen hebben, dan zal ik proberen ze te beantwoorden (maar ik zal zeker niet alle antwoorden hebben). Mocht je iets toe te voegen hebben aan de website, meld je dan ook. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om de ervaringen van leden en bijvoorbeeld de afwegingen om lid te worden van een bepaalde loge te delen.


Tot slot een kleine disclaimer. Deze website is geen initiatief van een specifieke organisatie of loge. De bedoeling is om objectieve informatie te geven zonder daarbij reclame te willen maken voor welke organisatie of loge dan ook en ook zonder te letten op onderlinge verhoudingen. De website richt zich op gemengde en vrouwen Vrijmetselarij en Weefsters omdat over de grootste groep (de “reguliere” Vrijmetselarij) voldoende informatie te vinden is op het internet.

Advertenties